ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกาญจนบุรี

ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกาญจนบุรี

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-80.20
ที่ตั้ง : ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-64.00
ที่ตั้ง : ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-2-18.30
ที่ตั้ง : ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรีอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดกาญจนบุรี เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาญจนบุรี ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดกาญจนบุรี ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี