ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกาญจนบุรี

ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอห้วยกระเจา ในจังหวัดกาญจนบุรี

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 66 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-94.00
ที่ตั้ง : วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-3-36.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-26.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-3-26.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรีอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี


ตำบลในอำเภอห้วยกระเจา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี